Akcje pracownicze – jak to działa?

Akcje pracownicze

Akcje Pracownicze to papiery wartościowe, przekazywane pracownikom spółek Skarbu Państwa na mocy Ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji. Zazwyczaj nie posiadają oni informacji o rzeczywistej wartości spółek, dlatego można je nabyć po preferencyjnej stawce i w przyszłości zbyć drożej.

Korzyści z inwestycji:

  • Akcje pracownicze posiadają wysoki potencjał wzrostowy na poziomie kilkudziesięciu procent w skali roku,
  • Okres oczekiwania związany z wyjściem z inwestycji jest rekompensowany Akcjonariuszom poprzez wypłacane dywidendy,
  • Zminimalizowane ryzyko ze względu na kupno akcji od pracowników po niżej cenie niż ich wartość rzeczywista,
  • Wyszukana i prestiżowa forma inwestycji ze względu na jej brak w ofertach banków i domów maklerskich.
  • Zainwestowane fundusze nie zostały zamrożone, ponieważ akcje można w każdej chwili zbyć innym inwestorom.